Elmi-tədqiqat istiqamətləri və prioritetləri

Yüksək ixtisaslı bioloq mütəxəssislərin hazırlanması üçün aşağıdakı istqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri aparılır:

  • Azərbaycanın biomüxtəlifliyinin flora, bitkiliyi və faunasının tədqiqi və mühafizəsi
  • Stress davamlılıq reaksiyalarının biofiziki, biokimyəvi, fiziologi, nanotərtibli mexanizmləri və nanohissəciklərin “yaşıl sintezi” və onların tibbi praktikada və kənd təsərrüfatında tətbiqi
  • Canlıların həyat fəaliyyətinin molekulyar-genetik və fiziki-kimyəvi və eko-bioloji əsasları
  • Azərbaycan Respublikasının əhalisində irsi xəstəliklərin yayılma tezliyinin öyrənilməsi
  • Müxtəlif ekoloji şəraitdə canlı sistemlərinin davamlılığının artırılması yollarının yeni metodların istifadəsi ilə tədqiqi
  • Müxtəlif coğrafi-iqlim şəraitinin və stress faktorunun Azərbaycanın kənd təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilərinin bioloji və biotexnoloji göstəricilərinə təsirinin optimallaşdırılması yollarının tədqiqi
  • Biotibbdə və ətraf mühitin bərpasında tətbiq olunacaq yeni materialların dizaynı, sintez və tətbiqi
  • Mikroorqanizmlərin təbiətdən skriningi  onların keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi

Fakültədə prioritet istiqamət: Azərbaycanda davamlı inkişafın mühafizəsi naminə biomüxtəlifliyin mühafizəsi. təbii resurslardan səmərəli istifadə və yeni yaşıl texnologiyalar və metodlardan istifadənin təminatı

Əlaqə
Bakı Dövlət Universiteti, əsas bina, 2-ci mərtəbə, otaq 283a, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: (+99412) 5391091 [email protected] Bütün hüquqlar qorunur. Bakı - 2022
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət