TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ

GENETİK XƏSTƏLİKLƏR, ƏLAMƏTLƏRİ VƏ PROFİLAKTİKASI

GENETİK XƏSTƏLİKLƏR, ƏLAMƏTLƏRİ VƏ PROFİLAKTİKASI

M.Ş.Babayev, R.F.Məmmədova. Dərs vəsaiti, Bakı, 2019

SİTOLOGİYA FƏNNİNDƏN LABORATOR DƏRSLƏRİ

SİTOLOGİYA FƏNNİNDƏN LABORATOR DƏRSLƏRİ

N.T.Hüseynova, R.F.Məmmədova, K.A.Hacıyeva. Dəes vəsaiti. Bakı, 2019

TƏKAMÜL TƏLİMİ

TƏKAMÜL TƏLİMİ

R.Ə.Quliyev, M.Ş.Babayev, E.M.Axundova. Dərslik, Bakı, 2017

BİOLOGİYANIN İNKİŞAF TARİXİ

BİOLOGİYANIN İNKİŞAF TARİXİ

M.Ş.Babayev, R.F.Məmmədova. Dərs vəsaiti, Bakı, 2017

GENETİKADAN PRAKTİKUM

GENETİKADAN PRAKTİKUM

M.Ş.Babayev, M.M.Məcidov. Dərs vəsaiti, Bakı, 2006

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI

M.Ş,Babayev, М.М.Məcidov. Dərslik. Bakı, 2008

FƏRDİ İNKİŞAFIN BİOLOGİYASI

FƏRDİ İNKİŞAFIN BİOLOGİYASI

Ə.Ə.Səmədov, N.T.Hüseynova. Fərdi inkişafın biologiyası. Dərslik. Bakı, 2015

MİKROORQANİZMLƏRİN BİOKİMYASI

MİKROORQANİZMLƏRİN BİOKİMYASI

X.Q.Qənbərov, N.A.Abdullayeva. Mikroorqanizmlərin biokimyası. Dərslik. Bakı. 2013

ENZİMOLOGİYANIN ƏSASLARI

ENZİMOLOGİYANIN ƏSASLARI

A.Ə.Quliyev, S.N.Ömərova Enzimologiyanın əsasları, Bakı-2010

VİRUSOLOGİYA

VİRUSOLOGİYA

X.Q.Qənbərov, R.A.Abuşev, G.Ç.Süleymanova, S.A.Həsənova Virusologiya, Dərslik, Bakı, 2013

İMMUNOLOGİYANIN ƏSASLARI

İMMUNOLOGİYANIN ƏSASLARI

Z.M.Məmmədov, R.M.Axundov. İmmunologiyanın əsasları. Dərslik. Bakı. 2006

MAYA GÖBƏLƏKLƏRININ BIOLOGIYASI Bakı -

MAYA GÖBƏLƏKLƏRININ BIOLOGIYASI Bakı -

X.Q.Qənbərov., M.M.Cəfərov., S.İ.Hüseynova., S.M. Əbdulhəmidova. Maya göbələklərinin biologiyası. Dərslik. Bakı – Elm – 2016

BİOKİMYA VƏ İMMUNOLOGİYADAN PRAKTİKUM

BİOKİMYA VƏ İMMUNOLOGİYADAN PRAKTİKUM

A.Ə.Quliyev, T.H.Həsənov, S.Q.Güləhmədov, S.N.Ömərova. Biokimya və immunologiyadan praktikum. Bakı, 2005

BİOFİZİKA

BİOFİZİKA

X.D.Abdullayev, R.İ.Xəlilov, N.M.Musayev, Q.İ.Əlizadə, N.M.Zeynalova, N.K.Köçərli. Dərslik. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2017

VİTAMİNLƏRİN BİOKİMYASI

VİTAMİNLƏRİN BİOKİMYASI

A.Ə.Quliyev, Z.A.Tağı-zadə, N.F.Abdullayeva Vitaminlərin biokimyası Dərslik. Bakı, 2015

Əlaqə
Bakı Dövlət Universiteti, əsas bina, 2-ci mərtəbə, otaq 283a, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: (+99412) 5391091 [email protected] Bütün hüquqlar qorunur. Bakı - 2022
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət